Proč v rozpočtu Prahy 3 chybějí peníze?

Obecní pokladna Prahy 3 byla v létě prázdná. Kde se stala chyba? V rozpočtu se počítalo s příjmy z privatizace bytů, která se zpozdila. Radnice ale také vydává peníze na zbytečné projekty.

Pro Městskou část Prahy 3 byl v prosinci loňského roku schválen na rok 2018 vyrovnaný rozpočet. Problém spočívá v tom, že příjmová stránka byla postavena výhradně na výnosech z privatizace bytového fondu. Očekávalo se, že se bude naplňovat privatizační plán a nájemci si obecní byty odkoupí. Privatizace se však zpozdila. Radnice se tak dostala do situace, že jí chybějí peníze i na běžný provoz. Celá situace vyústila v rozpad koalice a odvolání starostky. Mandatorní (povinné) výdaje se platit musejí. Kvůli nedostatku financí zcela určitě dojde k pozastavení investic, tedy i další revitalizace panelových domů a s tím i následné privatizace.

Na druhou stranu by se daly ve výdajové části rozpočtu Městské části Prahy 3 najít položky, které nedávají smysl. Došlo k extrémnímu navýšení výdajů v kapitole týkající se sociálních služeb a pomoci
na pochybné a zbytečné projekty. Miliony se také dávají na prezentaci Prahy 3 a kulturní akce. Žádný zisk nepřinese ani rekonstrukce suterénních prostor infocentra. Dochází tak k „projídání“ peněz, které by se měly investovat zodpovědněji.

Vladislava Veselá

24. 2. 2019