Metropole potřebuje dostupné bydlení

Ceny bytů v Praze stále rostou a zpřísňují se kritéria pro získání hypoték. To se odráží i na zvyšujících se cenách tržního nájemného. Bydlení v metropoli se stává těžko dostupným už i lidem se středními příjmy a přirozeně mladým lidem, kteří potřebují zázemí pro založení rodiny.

Město potřebuje obyvatele, jež v něm budou chtít a moci dlouhodobě bydlet, pracovat, nakupovat, vytvoří si k němu vztah a budou se zajímat o své okolí. Místo toho domy a byty v centru Prahy a v rozšířeném středu města, tedy i ve značné části Žižkova, skupují cizinci jako investici nebo pro poskytování krátkodobého ubytování. To je ale na samostatné téma. Pokud bude vlastní nebo nájemní bydlení výsadou jen těch, kteří si ho mohou dovolit, a bude se zároveň vzdalovat lidem s nižšími příjmy, začnou nám v Praze ubývat profese, jež jsou pro fungování a rozvoj města naprosto nezbytné, např. zdravotní personál, učitelé, řidiči, dělnické a řemeslné profese atd. Problematika dostupného bydlení se musí řešit koncepčně, dlouhodobě a v rámci celé Prahy. Šanci najít řešení a prosadit změny mají silné politické subjekty s přesahem do magistrátní a celostátní úrovně.
Filip Brückner

3. 3. 2019