Naši lidé

ANO Praha 3 - seznam našich lidí

Bc. Petr Venhoda

Projektový manažer

Bc. Filip Brückner

Obchodní ředitel

Ing. Marcela Novotná

Projektová manažerka

David Tacl, M.A.

Žižkovský patriot a ekonom

Bc. David Soukup

Zakladatel start-upu, propagátor čínské medicíny

Ing. Irena Kryštůfková

Stavební technik v důchodu

Ing. Jaroslav Rybář

Ekonom, IT odborník

Michal Červený

Student, podnikatel

Ing. Jiří Beran, MBA, MSc.

Manažer

Program

1.

Základem společnosti je pohodlné bydlení: na tom se shodneme!

 • Snažíme se o podporu výstavby dostupného bydlení nejen pro mladé rodiny
 • Makáme na dokončení privatizace bytového fondu
 • Děláme Prahu 3 bezbariérovou pro kočárky a invalidy
 • Zvyšujeme kapacity domů s pečovatelskou službou
2.

Pořádek a bezpečí. To Vám garantujeme!

 • Výrazně posílíme pochůzkovou činnost Městské policie
 • Provedeme kontrolu přechodů pro chodce a prověříme vhodnost a účinnost umístění dopravních značek
 • Zajistíme osvětlení tmavých míst v ulicích a parcích
 • Zvýšíme množství odpadkových košů na tříděný odpad
 • Omezíme a budeme důsledně kontrolovat hazard na území Prahy 3
3.

Chcete transparentní hospodaření radnice? Zařídíme to!

 • Prověříme potřebnost a výhodnost akciových společností, jejichž vlastníkem je Městská část Prahy 3
 • Dodavatele zboží a služeb městské části budeme vybírat v průhledných výběrových řízeních
 • Dohlédneme na řádné hospodaření s rozpočtem a obecním majetkem
4.

Chcete zabránit megalomanským záměrům developerů? Uděláme to!

 • Zájmy developerů nesmějí být nad zájmy obyvatel
 • Developeři se musejí spolupodílet na budování občanské vybavenosti (mateřské školy, družiny, obchody s potravinami či pošty)
5.

Chcete s námi řídit Žižkov? Umožníme Vám to!

 • Dveře na radnici budou pro vás stále otevřené.
 • Budeme vám naslouchat, pravidelně se s vámi scházet a vysvětlovat naše kroky.
 • Vaše názory zveřejníme v Radničních novinách.
 • Podrobný rozpočet, všechny veřejné zakázky i smlouvy budou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách Prahy 3.
6.

V zastupitelstvu usilujeme o

 • Transformovanost a informovanost občanů – řádné hospodaření s majetkem městské části (elektronické i tištěné věstníky)
 • On-line přenosy ze zasedání Zastupitelstva budou konečně fungovat
 • Zodpovědnost a profesionalitu – po diskusích s občany vytvoříme koncepci rozvoje městské části (ochrana a údržba zelených ploch místo jejich nekoncepčního zastavování, optimalizace dopravy a parkování)
 • Transparentní podporu kultury, sportu a zájmových sdružení prostřednictvím grantů

Akce

Kontakt

Petr Venhoda praha3@anobudelip.cz
předseda oblastní organizace
601 562 009